Сервиз

Най-голям приоритет за нас, на което особено акцентираме са въпросите, свързани със сервиза. Редовни обучения в Европа и Япония, целящи непрекъснато подобряване на квалификацията са задължителни за всички сервизни инженери, като същевременно разширена мрежа от дилъри в Европа е източник на квалифицирани техници с дълги години опит.

Резервни Части

Подмяната на оригинални резервни части и консумативи са ключов елемент за безпроблемната работа на режещите лазери и тяхната ефективност. Ние предоставяме на нашите клиентите непрекъснат достъп до консумативи и резервни части посредством локалните ни дилъри и Централния склад на Мицубиши в Германия. Времето за доставка е 24-48 часа.

Мицубиши постоянно подобрява своите продукти. Разработват се различни иновативни решения, така че за относително малка сума те могат да бъдат внедрени във вече работещи машини. Благодарение на това може да се поддържа висока ефективност на производствените процеси. 

Ние сме на ваше разположение от деня на инсталиране и обучение през цялото време на работен живот на машината.


Моля свържете се с местния Ви оторизиран сервизен център (контакт).